Żurawie mobilne - Żurawie i maszyny budowlane

Przejdź do treści

Menu główne:   


      *Firma Transus z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wszystkie zamieszczone w Serwisie znaki towarowe (słowne, graficzne, słowno-graficzne, zarówno zarejestrowane jak i niezarejestrowane), znaki usługowe, projekty graficzne i logo, są własnością odpowiednich podmiotów, którym przysługuje prawo ochronne do wyłącznego używania Znaków Towarowych w sposób zarobkowy, zawodowy lub gospodarczy. Wykorzystanie w Serwisie Znaków Towarowych służy wyłącznie celom informacyjnym

 i nie ma na celu wykorzystania lub nadużycia wizerunku oraz dobrego imienia, jak również renomy Właścicieli lub Znaków Towarowych. Firma nie jest w jakikolwiek sposób powiązana z Właścicielami Znaków Towarowych, ani nie uzyskała

   licencji na korzystanie ze Znaków Towarowych zamieszczonych w Serwisie.


         Free counters!

       
       
        Free web counter
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego